بایگانی دسته: بنتونیت چاه ارت

برای چاه ارت چه ماده‌ای مصرف شود بهتر است ذغال، نمک یا بنتونیت؟

از بررسی منابع موجود در مورد ارت، در سال‌های قبل و دهه‌های 50 و 60، استفاده از زغال و نمک رایج بوده و حتی استاندارد سیستم های اتصال زمین شبکه های توزیع در سال 74 هم ذغال و نمک را توصیه کرده و هیچ گاه رد نکرده‌اند.
اما با مرور استانداردهای خارجی مثل استانداردهای انگلیسی و آمریکایی نه تنها توصیه‌ای بر استفاده از زغال و نمک پیدا نیست بلکه به طور صریح و قاطع به عدم استفاده از زغال تاکید دارد که در ادامه به آن استانداردها اشاره خواهد شد.
و اما زغال.. ادامه خواندن برای چاه ارت چه ماده‌ای مصرف شود بهتر است ذغال، نمک یا بنتونیت؟

آنالیز بنتونیت ارت

آنالیز بنتونیت ارت نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت ارت را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت ارت