آنالیز بنتونیت ریخته‌گری

آنالیز بنتونیت ریخته‌گری نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در کل بنتونیت ریخته‌گری از لحاظ آنالیز شیمیایی یک مورد آورده شده است. مهمترین مسئله در بحث بنتونیت ریخته‌گری آنالیز فیزیکی(نمود کیفیت بنتونیت در سطح نهایی کار) است. در ادامه نمونه‌ای از آنالیز شیمیایی و آنالیز فیزیکی بنتونیت ریخته‌گری آورده شده است.

آنالیز شیمیایی

Bentonite Rikhte gari-zaminkav-02188385541- (3)آنالیز فیزیکی

Bentonite Rikhte gari-zaminkav-02188385541- (3)