بنتونیت ارت

فروش بنتونیت ارت

با اهم کمتر از 2

دربسته‌بندی‌های مختلف

فروش پودر بنتونیت با کیفیت عالی جهت چاه‌های ارت با دانه بندی 100 مش و ریزتر در بسته‌بندی‌های مختلف