دانه های جاذب

مصرف عمده خاک اسیدی مونت موریونیت به عنوان جاذب برای نفت و گریس بوده و در ساختن لانه حیوانات اهلی و خانگی نیز از این دانه ها استفاده می شود چون علاوه بر گرم و نرم بودن، در کف لانه، فضولات حیوانات را جذب می کند.

مشخصه هایی از نظر سختی و سفتی برای رس ها جاذب ارائه نشده و اغلب از موارد ارزان قیمت استفاده می شود. معمولا” بنتونیت مصرفی در این صنعت به صورت دانه ای (غیر پودر) در بازار عرضه می شود. مصرف آمریکا در سال 1987 مقدار 846300 تن از این ماده بوده که 55 تا 70 درصد آن شاید برای مصرف در لانه حیوانات اهلی و خانگی بوده است.

آتاپولژیت رقیب اصلی خاک مونت موریونیت اسیدی در این کاربرد است. سپولیت نیز به عنوان جاذب مصرف می شود. مزایای رس های هورمیت(سپولیت) این است که قدرت جذب زیادی دارند ولی از آن جا که حاوی بلورهای کریستوبالیت (نوع مضر سیلیس) هستند، می تواند باعث ناراحتی ریوی شود و بایستی در مصرف آن احتیاط کرد.