مزیتهای استفاده از پودر بنتونیت زمین کاو جهت چاه ارت

 • بدون خورندگی هادی ارت
  • مواد تشکیل دهنده خاصیت خورندگی نداشته و بدلیل عدم استفاده از نمک در چاه ارت خورندگی نخواهیم داشت.
 • عدم استفاده از نمک
  • استفاده از نمک باعث خورندگی هادی ارت میشود که با استفاده از این محصول نیازی به استفاده از نمک وجود ندارد.
 • عدم استفاده از ذغال
  • با توجه به اینکه ذغال رسانای خوبی نمیباشد با استفاده از این محصول نیازی به استفاده از ذغال نیست.
 • مقاومت مؤثرمطابق استاندارد
  • با استفاده از این محصول به راحتی مقاومت مؤثر استاندارد در مناطق مختلف حاصل خواهد شد.
 • مقاوم در برابر شسته شدن توسط آبهای سطحی
  • با استفاده این محصول دیگر مشکل شسته شدن در زمان بارندگی در مناطق کوهستانی وسنگی وجود نخواهد داشت
 • مقاوم در برابر هوازدگی و مشکلات آبهای سطحی
  • مشخصات فیزیکی وشیمیایی این محصول، باعث عدم تغییر رفتار آن در برابر هوازدگی و آبهای سطحی گردیده است
 • جذب رطوبت بالا
  • مشخصات فیزیکی محصول و توانایی بالقوه محصول در جذب رطوبت محیط اطراف خود باعث ترغیب در استفاده از این محصول گردیده است
 • عدم نیاز به تزریق آب و نمک در روش سنتی
  • با توجه به جذب رطوبت بالا در این محصول نیازی به تزریق آب ونمک بصورت دوره ای نیست
 • ماندگاری وپایداری طولانی
  • مشخصات فیزیکی وشیمیایی این محصول، باعث عدم تغییر رفتار فیزیکی وشیمیایی آن در برابر شرائط جوی سطحی و زیر زمینی گردیده است