مزیت های استفاده از بنتونیت تصفیه پساب صنایع پتروشیمی و نفت زمین کاو Bentonite

مزیت های استفاده از بنتونیت تصفیه پساب صنایع پتروشیمی و نفت زمین کاو

دلایل استفاده از بنتونیت در تصفیه پساب صنایع پترو شیمی و نفت:

بنتونیت جزو مواد معدنی است که می توان آن را به عنوان لخته کننده به کار برد.

بنتونیت به دلیل خاصیت قلیایی بهتر از دیگر مواد عمل لخته سازی را انجام می دهد

بنتونیت نسبت به دیگر خاک های شاخص مورد استفاده بیشترین حذف  ذره های امولسیون را انجام می دهد.

با توجه به تجربيات ذكر شده ميتوان خاک بنتونيت را به عنوان بهترين خاک شاخص که مي تواند بهترین نتیجه را در تصفیه پساب های صنعتی داشته باشد معرفی نمود.

شرکت زمین کاو ارائه کننده بنتونیت جهت جذب و تصفیه پساب های پتروشیمی و نفت، آماده همکاری با کلیه شرکت های ذیربط می باشد.