بایگانی برچسب: s

آنالیز بنتونیت ریخته‌گری

آنالیز بنتونیت ریخته‌گری نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در کل بنتونیت ریخته‌گری از لحاظ آنالیز شیمیایی یک مورد آورده شده است. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت ریخته‌گری

آنالیز بنتونیت ارت

آنالیز بنتونیت ارت نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت ارت را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت ارت

آنالیز بنتونیت بستر

آنالیز بنتونیت بستر نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت بستر را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت بستر

آنالیز بنتونیت کشاورزی

آنالیز بنتونیت کشاوزی نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت کشاورزی را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت کشاورزی

آنالیز بنتونیت خوراک دام و طیور

آنالیز بنتونیت خوراک دام و طیور نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت خوراکی را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت خوراک دام و طیور

آنالیز بنتونیت حفاری

آنالیز بنتونیت حفاری نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت حفاری را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت حفاری

آزمایش راندمان مواد رسی و افزایش وزن گل

هدف: 

مقصود از این آزمایش ارزیابی مواد رسی با مشاهده راندمان آن ها در آب شیرین و آب نمکی با غلظت های مختلف و همچنین آشنایی با افزایش وزن گل با استفاده از باریت می باشد. ادامه خواندن آزمایش راندمان مواد رسی و افزایش وزن گل

آزمایش و کنترل خواص گل حفاری

الف- هدف :

مطالعه خواص گل حفاری و طریقه کنترل آنها

 

ب- وسائل و مواد لازم : ادامه خواندن آزمایش و کنترل خواص گل حفاری