بایگانی برچسب: s

مزیت های استفاده از بنتونیت سد زمین کاو

بنتونیت به عنوان عامل ایجاد کننده شکل پذیری مناسب، پایدار کننده بتن پلاستيک تازه از جهت چسبندگی در مقابله با جداشدگی دانه های سنگی در بتن پلاستيک به کار می رود

دلایل استفاده از بنتونیت در تهیه بتن سد:

 • تضمین خميری بودن و نفوذ ناپذیر بودن بتن پلاستيک
 • کاهش ضریب ارتجاعی بتن
 • افزايش پلاستيسيته  بتن
 • کاهش مقاومت فشاري
 • کنترل تراوش در زير سد
 • جلوگيري از پخش شدن مواد آلوده (فاضلاب هاي صنعتي ٬ هرزه آب ها و …)
 • به عنوان يک عامل مناسب ميراکننده ارتعاشات مکانيکي

مزیت های استفاده از بنتونیت سد زمین کاو Bentonite

مزیت های استفاده از بنتونیت سد زمین کاو

بنتونیت به عنوان عامل ایجاد کننده شکل پذیری مناسب، پایدار کننده بتن پلاستيک تازه از جهت چسبندگی در مقابله با جداشدگی دانه های سنگی در بتن پلاستيک به کار می رود

دلایل استفاده از بنتونیت در تهیه بتن سد:

 • تضمین خميری بودن و نفوذ ناپذیر بودن بتن پلاستيک
 • کاهش ضریب ارتجاعی بتن
 • افزايش پلاستيسيته بتن
 • کاهش مقاومت فشاري
 • کنترل تراوش در زير سد
 • جلوگيري از پخش شدن مواد آلوده (فاضلاب هاي صنعتي ٬ هرزه آب ها و …)
 • به عنوان يک عامل مناسب ميراکننده ارتعاشات مکانيکي

شرکت زمین کاو ارائه کننده بنتونیت جهت تهیه بتن سد  ضریب چسبندگی و کیفیت مطلوب و  مورد نیاز شرکت های حفاری می باشد.