بایگانی برچسب: s

اثرات بنتونیت فرآوری شده در جیره طیور Zeolite

اثرات بنتونیت فرآوری شده در جیره طیور

بنتونیت خوراکی زمین کاو  (Zeolite)

  • كنترل موثر مسمومیت های ناشی از سموم قارچی و به ویژه آفلاتوكسین ها.
  • پلت استثنایی با چسبندگی عالی، مناسب برای استفاده در كارخانجات خوراك دام، طیور و آبزیان جذب عناصر سنگین و جلوگیری از تاثیر نامطلوب آن ها بر پرنده.
  • استحکام و بهبود كیفیت پوسته تخم مرغ و ثبات بیشتر رنگ زرده تخم مرغ های انبار شده.
  • كاهش انتشار گاز آمونیاك در سالن های پرورش طیور و جلوگیری از بیماری های تنفسی.
  • كاهش رطوبت بستر و اخلال در سیكل كوكسیدیا.
  • كاهش قیمت تمام شده خوراك و افزایش سودآوری.