بایگانی برچسب: s

بی رنگ کننده (رنگ زدایی یا سفید کردن)

از بنتونیت بطور وسیع در رنگ زدایی روغن ها استفاده می شود و منظور از این امر تصیفه سازی و حذف بعضی مواد از روغن است که البته وجود این مواد در محصول نهایی روغن مطلوب نیست ادامه خواندن بی رنگ کننده (رنگ زدایی یا سفید کردن)