بایگانی برچسب: s

آنالیز بنتونیت بستر

آنالیز بنتونیت بستر نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت بستر را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت بستر

آنالیز بنتونیت کشاورزی

آنالیز بنتونیت کشاوزی نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت کشاورزی را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت کشاورزی

آنالیز بنتونیت خوراک دام و طیور

آنالیز بنتونیت خوراک دام و طیور نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت خوراکی را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت خوراک دام و طیور

آنالیز بنتونیت حفاری

آنالیز بنتونیت حفاری نسبت به محل معدن تفاوت هایی دارد. اما در این قسمت آنالیزهای متوسط بنتونیت حفاری را برای توجیه شما عزیزان فراهم آورده ایم. ادامه خواندن آنالیز بنتونیت حفاری

بی رنگ کننده (رنگ زدایی یا سفید کردن)

از بنتونیت بطور وسیع در رنگ زدایی روغن ها استفاده می شود و منظور از این امر تصیفه سازی و حذف بعضی مواد از روغن است که البته وجود این مواد در محصول نهایی روغن مطلوب نیست ادامه خواندن بی رنگ کننده (رنگ زدایی یا سفید کردن)

گندله سازی

از خاصیت چسبانندگی بنتونیت برای گلوله کردن سنگ آهن کنسانتره استفاده می شود برای این منظور بنتونیت را به صورت مرطوب با کنسانتره سنگ آهن مخلوط کرده و از روی یک صفحه مدور گردان عبور می دهند. در اثر نیروی گریز از مرکز و غلطیدن مخلوط دانه های گرد نخودی شکلی از آن حاصل می شود. این دانه های نخودی شکل که گندله نامیده می شوند  در کوره پخته شده و مقاوم می شوند، تا در موقع ذوب خرد نگردند. بنتونیتی که بدین منظور به کار می رود از نوع چسبنده بوده  و بایستی مقاومت کافی در حال تر و خشک داشته  باشند. برای آزمایش مقاومت در حالت تر و خشک آن ها را بر روی  یک صفحه گردان پرتاب کرده و درصد خرد شدن و میزان مقامت آنها را تعیین می نمایند.

آزمایش راندمان مواد رسی و افزایش وزن گل

هدف: 

مقصود از این آزمایش ارزیابی مواد رسی با مشاهده راندمان آن ها در آب شیرین و آب نمکی با غلظت های مختلف و همچنین آشنایی با افزایش وزن گل با استفاده از باریت می باشد. ادامه خواندن آزمایش راندمان مواد رسی و افزایش وزن گل

آزمایش و کنترل خواص گل حفاری

الف- هدف :

مطالعه خواص گل حفاری و طریقه کنترل آنها

 

ب- وسائل و مواد لازم : ادامه خواندن آزمایش و کنترل خواص گل حفاری